Isang magandang ugali ang pagiipon. Naisip kong ipunin ang mga 25 cents ko araw-araw. so far, nakakarami na ako, kailangan ko na ng bagong lagayan. Gagastusin ko na ‘to. Ano kaya magandang unahing bilhin? Bahay o kotse? hmm :D

Isang magandang ugali ang pagiipon. Naisip kong ipunin ang mga 25 cents ko araw-araw. so far, nakakarami na ako, kailangan ko na ng bagong lagayan. Gagastusin ko na ‘to. Ano kaya magandang unahing bilhin? Bahay o kotse? hmm :D

  1. ftwnikko said: foods!!
  2. captkervin posted this